Inici

Llibre Verd I.

Codi de classificació

01/1G Manuscrits

Títol

Llibre Verd I.

Tipus de document

Textual

Autor

Desconegut

Productor

Consell de Cent, Ajuntament de Barcelona / Productor

Data inicial

07/01/1025 - 09/01/1440

Resum general

Llibre de Privilegis de Barcelona. El seu contingut es pot distribuir en tres parts: part preliminar, part general i part especial. La part preliminar conté el proemi en el qual es dóna notícia de l'acord del Consell de Cent de l'1 de gener de 1346 de fer un nou Llibre Verd de privilegis de la ciutat, en substitució de l'antic (l'anomenat avui Primer Llibre Verd, 1G-8), que havia quedat envellit i confús. L'encàrrec del nou Llibre fou encomanat al notari Ramon Ferrer, escrivà del Consell. La part preliminar conté les rúbriques de les parts general i especial del llibre, el calendari eclesiàstic de Barcelona, cròniques i textos diversos de caràcter historiogràfic, i fórmules de jurament dels consellers de Barcelona i altres oficials tant de la ciutat com reials. La part general la composen els Usatges de Barcelona i altres textos d'interès jurídic sobre les relacions entre senyors i vassals, sobre pau i treva i altres. Segueixen diverses Constitucions de Pau i Treva promulgades pels reis Alfons I, Pere I, Jaume I, Alfons II, Jaume II, Alfons III i Pere III, així com documents de 1438-1439, afegits posteriorment al còdex. La part especial conté la transcripció dels privilegis reials atorgats a la ciutat de Barcelona pels esmentats comtes i reis des de l'any 1025 a 1354.

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Notes d'identificació

Còdex enquadernat amb una relligadura formada per tapes de fusta recobertes de vellut verd, datada l'any 1848 (data gravada en el fermall) i restaurada el 2004. Cantoneres i un fermall de metall, i a cada tapa un medalló central, metàl·lic, amb l'escut de la ciutat de Barcelona. En el llom hi ha una placa metàl·lica amb la inscripció "1. Libre Vert". Els tres talls del còdex són daurats i ornamentats amb figures circulars. Consta de 402 folis, numerats excepcionalment en el verso. Lletra gòtica textual o rodona. Rúbriques vermelles davant de cada document. Caplletres filigranades vermelles i blaves. Caplletres il·luminades, miniatures i orles en molts folis. El còdex segurament es va realitzat entre els anys 1346 i el 1370, i les miniatures que l'embelleixen entre 1346 i 1348. Signatura antiga: L-10.

Cota

1G-10 DIGITALITZAT

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona