Inici

Catedral de Barcelona: Porta de Sant Ivo

Número de registre

18031

Codi de classificació

C04.02 C04.02 Subcol·lecció de Gravats de Barcelona: Topografia

Títol

Catedral de Barcelona: Porta de Sant Ivo

Tipus de document

Visual

Autor

Desconegut

Productor

Sense Especificar / Productor

Data inicial

01/01/1879 - 31/12/1879

Resum general

Detall de la Porta de Sant Iu a la Catedral de Barcelona

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Cota

DIGITALITZAT. 32.2 / 807

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona