Inici

Conveni de Col·laboració Entre el Districte de Ciutat Vella i l'Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta Per Desenvolupar i Continuïtat Al Funcionament de l'Oficina d'Informació Turística i de Serveis de la Barceloneta

Número d'expedient

01-99-CONV-06

Codi de classificació

C109 Convenis

Títol

Conveni de Col·laboració Entre el Districte de Ciutat Vella i l'Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta Per Desenvolupar i Continuïtat Al Funcionament de l'Oficina d'Informació Turística i de Serveis de la Barceloneta

Tipus de document

Textual

Productor

Districte de Ciutat Vella / Productor

Data inicial

17/05/1999 - 17/05/1999

Resum general

Conveni de col·laboració entre el Districte de Ciutat Vella i l'Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta per desenvolupar i continuïtat al funcionament de l'Oficina d'Informació Turística i de Serveis de la Barceloneta. Signen el present conveni el President de l'Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta, Josep Pérez Nieto, el Regidor del Districte de Ciutat Vella, Joan Fuster i Sobrepere i la Secretària Tecnicojurídica del Districte de Ciutat Vella, Margarita Pinart i Camarasa. L'objecte del conveni és desenvolupar un projecte per desenvolupar i donar continuïtat al funcionament de l'Oficina d'informació Turística i de Serveis de la Barceloneta. El Districte aportarà un ajut econòmic de 200.000 pessetes anuals. La vigència del present conveni finalitzarà el 31/12/1999 i es prorrogarà tàcitament per anys naturals.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes d'identificació

99-CONV-06

Signatura topogràfica

C - 3005

Arxiu

Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella