Inici

José Luis Beunza Vázquez

Codi de classificació

AHCB3-318/5D.94 José Luis Beunza Vázquez

Títol

José Luis Beunza Vázquez

Tipus de document

Sonor

Productor

Beúnza Vázquez, José Luis / Productor

Data inicial

01/01/1971 - 31/12/1971

Resum general

Conegut com a Pepe Beúnza, aquesta és la història de vida del primer objector de consciència al servei militar de tot l'estat espanyol, publicat per Pedro Oliver amb el nom "La utopía insumisa de Pepe Beúnza. Una objección subersiva durante el franquismo". El format d'aquest document es presenta en forma d'un monòleg en el qual el protagonista narra el seu pensament com a objector i les seves vivències a diferents presons durants els anys 1971-1975.
Està totalment digitalitzat i transcrit.

Condicions d'accés

Sotmès a condicions de reserva particulars

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona