Inici

Conveni de Col·laboració Entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Ajuntament de Barcelona Per a la Rehabilitació de l'Habitatge

Número d'expedient

01-03-CONV-11

Codi de classificació

C109 Convenis

Títol

Conveni de Col·laboració Entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Ajuntament de Barcelona Per a la Rehabilitació de l'Habitatge

Tipus de document

Textual

Productor

Ajuntament de Barcelona / Productor

Data inicial

23/12/2003 - 23/12/2003

Resum general

Conveni de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Ajuntament de Barcelona per a la rehabilitació de l'habitatge. Signen el present conveni el Conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal i Farreras i l'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Clos i Matheu. És objecte d'aquest conveni establir el marc de col´·laboració entre les parts per al manteniment, la implantació de l'oficina de gestió de la rehabilitació. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques abonarà a l'Ajuntament de Barcelona 23.500 €.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes d'identificació

03-CONV-11

Signatura topogràfica

C - 3007

Arxiu

Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella