Inici

C06-b183. Colegi Lleyda

Codi de classificació

AHCB4-236/C06-Ms.B Manuscrits B (Ms.B)

Títol

C06-b183. Colegi Lleyda

Tipus de document

Textual

Productor

Desconegut / Productor

Data inicial

11/01/1568 - 10/01/1571

Resum general

1568-1570
Estatuts del Colegi de la Concepció Beatísima de la Verge Maria de Lleida. Assumptes i problemes interns del Colegi i dels colegials.
Foli 43 a 45: capítols matrimonials entre Pere Puig botiguer de teles i ciutadà de Barcelona i Elisabet donzella filla de Miquel Pareller agutzil del Sr. Governador en el Principat de Catalunya i de las seva muller Leonor, difunts. (Barna. 20 des. 1491)
Foli 45v: Testament d'Elisabet muller de Pere Puig (Barna. 22 març 1529)
Foli 47v: any 1550. sobre l'herència de Pere Puig que va morir intestat. Els fills són: Joan Joaquim, mercader de Barna, Miquel Puig, bisbe d'Elna, i Marina[?] monja professora del Monestir de Jerusalem de [..]
Foli 50: any 1570. Joan Joaquim de Puig, cavaller, co-patró del Colegi que va fundar el seu germà difunt vol que s'expulsi al colegial Geroni Ciurana per no haver respectat els estatuts i haver injuriat el seu fill Miquel i al Colegi dins i fora d'ell.
Foli 52: 15_o Joan Joaquim de Puig demana una altra expulsió del Colegi per a Pere Pau Grimosachs per els mateixos motius
Foli 54: una altra expulsió per a Joan Castello.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes de descripció

Tapes pergamí. 4rt.
Folis: 2 blancs, 55 numerats, 1 blanc
Llatí. Castellà.

Cota

C06-B183

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona