Inici

Expedients Infraestructura Cultural: 191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,203,204,205,206,207,208,209,21 0,211,212,213,215,217,218,219,222,223,224,227,228,230,231,233,236,241,242, 243,244,248,249,250,251,254,,263,264,265,266,267,268,269,270 (Manquen Els Expedients 202,214,216,220,221,225,226,229,232,234,235,237,238,239,240,245,246,247,25 2,253,255,256,257,258,259,260,261,262)

Número d'expedient

Expedients del 190 al 270

Codi de classificació

L116 Suport a les iniciatives privades

Títol

Expedients Infraestructura Cultural: 191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,203,204,205,206,207,208,209,21 0,211,212,213,215,217,218,219,222,223,224,227,228,230,231,233,236,241,242, 243,244,248,249,250,251,254,,263,264,265,266,267,268,269,270 (Manquen Els Expedients 202,214,216,220,221,225,226,229,232,234,235,237,238,239,240,245,246,247,25 2,253,255,256,257,258,259,260,261,262)

Tipus de document

Textual

Productor

Districte de Sant Andreu / Productor

Data inicial

01/01/2011 - 31/12/2011

Signatura topogràfica

C - 1074

Arxiu

Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu