Inici

Don Jaume Tord, Prevere Obtentor del Benefici Baix Invocació de Nostra Senyora del Roser contra Lo Gremi de Belluters, Geroni Orri, Pau Escuder, Pere Nolasco, Lluís Y Joseph Corominas.


Codi de classificació

AHCB3-330/5D100 03.02 Plets i Litigis

Títol

Don Jaume Tord, Prevere Obtentor del Benefici Baix Invocació de Nostra Senyora del Roser contra Lo Gremi de Belluters, Geroni Orri, Pau Escuder, Pere Nolasco, Lluís Y Joseph Corominas.


Tipus de document

Textual

Productor

Col·legi d'Art Major de la Seda / Productor

Data inicial

20/08/1810 - 29/05/1811

Resum general

Trasllat de la causa cursada en la Cort de Justícia Civil de Barcelona relativa a la manca de pagament de 129 lliures, 3 sous i 4 diners del censal que devien el Gremi de Velluters i altres a Jaume Tord, prevere, segons l'escriptura atorgada per Josep Ferran, notari, l'any 1799. El Gremi declara no tenir coneixement de l'escriptura de creació de censal a favor de l'obtentor. El tribunal es pronuncia a favor de Jaume Tord i insta els denunciats a satisfer la quantitat estipulada en el censal
43-DD DIGITALITZAT

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Notes de descripció

Manuscrit.- Original.- 14 fulls.

Cota

5D.100/C40-613

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona