Back

Urbanització. Expedient Urbanització de Carrers en Terreny Propietat de D. Juan Artí Contí.

File number

1895_sn

Classification code

6.1 Planejament i gestió urbanística

Title

Urbanització. Expedient Urbanització de Carrers en Terreny Propietat de D. Juan Artí Contí.

Document type

Sense especificar

Start date

01/01/1894 - 31/12/1894

Summary

Sèrie d'expedients relacionats amb la urbanització del carrer de Provençals, als terrenys compresos entre El Puente de San Martí i Pacífico, en terrenys de la propietat de D. Juan Arpí Contí.

Terms and conditions for access

Lliure accés a la consulta

Location mark

1 - C - 2

Archive

Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí