Inici

Principauté de Catalogne Divisée en Neuf Dioceses; Et en Dix-sept Vegueries...

Número de registre

10591

Codi de classificació

AHCB4-201/C01 Col·lecció de Mapes de l'AHCB

Títol

Principauté de Catalogne Divisée en Neuf Dioceses; Et en Dix-sept Vegueries...

Tipus de document

Cartogràfic

Autor

Sanson D

Productor

Sense Especificar / Productor

Data inicial

01/01/1660 - 31/12/1660

Resum general

Mapa publicat en" Cartes Generales de toutes les parties du monde, ou les empires, monarchies, republiques..."/Par les sieurs Sanson d'Abbeville, geographes ordinaires du Roy.- Paris, 1665.
Títol, autor i peu d'impremta en cartel·la.- El títol i divisions administratives en francès; topònims en català.- Orla graduada.- Hidrografia i orografia amb muntanyes de perfil.- Pobles de perfil.-
És el primer mapa de Catalunya en què apareixen les delimitacions de les vegueries.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Cota

Dipòsit Garriga i Roca 16.4/10

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona