Inici

Confraria de Sant Eloi dels Argenters

Codi de classificació

AHCB3-532/5D131 Confraria de Sant Eloi dels Argenters

Títol

Confraria de Sant Eloi dels Argenters

Tipus de document

Textual

Productor

Confraria de Sant Eloi dels Argenters / Productor

Data inicial

10/01/1446 - 31/12/1873

Resum general

El fons que custodia l'AHCB es compon de vint-i-dues unitats documentals. Algunes procedeixen del fons de la Confraria, d' altres de donacions o d'adquisicions efectuades pel mateix centre. El fons de l'AHCB és complementari del que es conserva a l'Arxiu de l'Abadia de Montserrat on es troba la pràctica totalitat del fons de la Confraria de Sant Eloi dels Argenters de Barcelona, constituït per dos-cents set pergamins i quaranta-vuit llibres.
La Fundació Rocamora també custodia algunes unitats documentals.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes d'identificació

La UD 6 no ha existit mai, es deu a un error de numeració que ja consta al registre AdG 121 de 1931-59, on l'arxiver Josep Serra Rosselló ho consigna en una nota.

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona