Inici

Manual del Cerimonial dels Consellers (1642)-3.

Codi de classificació

01/1G Manuscrits

Títol

Manual del Cerimonial dels Consellers (1642)-3.

Tipus de document

Textual

Autor

Desconegut

Productor

Consell de Cent, Ajuntament de Barcelona / Productor

Data inicial

07/01/1083 - 10/12/1688

Resum general

Manual de Cerimonial per a l'ús dels consellers, el contingut del qual fou compilat per disposició dels consellers de l'any 1642: Galceran Nebot i Ramon Romeu, ciutadans, Àlvar Antoni Bosser, donzell, Onofre Palau, mercader, Joan Jeroni Talavera, notari, i Andreu Saurina, passamaner. Forma part d'una sèrie de sis exemplars (1G-58 a 1G-63), destinats a cadascun dels sis consellers. El llom d'aquest volum 1G-60 porta el nom del conseller Palau. L'estructura interna és comuna en tots els exemplars, però no pas idèntica. La portada és ornamentada amb l'escut de la ciutat i els noms dels sis consellers de 1642 escrits en lletres daurades sobre un fons de color blau. Una rúbrica inicial dóna compte del contingut: els diversos juraments que han de prestar els consellers des que són elegits, i el cerimonial que observaran en les diverses festes fixes i mòbils durant els dotze mesos de l'any, així com en les cerimònies extraordinàries, entrades de personatges, malalties, processons, etc. La primera part, referida als juraments, és escrita de mà d'Esteve Gilabert Bruniquer (1561-1641) i conté algunes anotacions de caràcter històric de Barcelona. La segona part pertany a una altra mà. Alguns fulls que quedaren en blanc foren aprofitats per escriure-hi observacions i comentaris diversos.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes d'identificació

Manuscrit sobre pergamí. Portada ornamentada: escut de Barcelona sobre fons vermell a la meitat superior, i a sota el nom dels sis consellers de 1642 en lletres daurades sobre fons de color blau. 4 folis numerats modernament amb llapis, amb la rúbrica del contingut del volum + 105 folis escrits. Lletra cursiva, bàsicament de dues mans: la primera part escrita de mà d'Esteve Gilabert Bruniquer (1561-1641), i la segona part escrita per una altra mà, uniforme i acurada. Alguns buits han estat aprofitats per afegir-hi anotacions i comentaris, de mans diverses. Enquadernació del segle XIX en pell de color vermellós fosc, amb ornamentació de temes vegetals i daurats. Tanca metàl·lica. Els tres talls daurats. En el llom: "Palau. Ceremonial. 1642". Signatura antiga: L-60.

Cota

1G-60

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona