Back

Permís a Rafael Borrás Per Reformar i Afegir 4 Pisos a la Casa del Ptge. Prunera, 9.

File number

Eix-49360/1931

Classification code

Q127 OBRES MAJORS

Title

Permís a Rafael Borrás Per Reformar i Afegir 4 Pisos a la Casa del Ptge. Prunera, 9.

Document type

Visual

Producer

Negociat d'Obres Particulars / Productor

Start date

01/01/1931 - 31/12/1931

Identification Notes

Microfilms 26897

Location mark

1 - d - 5 - C - 5190

Archive

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona