Inicio

Dos Cartells de Dimensions Petites Sobre l'Exposició Internacional de 1929, 35 Dibuixos de la Vista Aèria i dels Edificis de l'Exposició, 1 Imatge de l'Escut de l'Exposició i 2 Imatges de Membres Diversos de l'Exposició.

Número de expediente

1/83326

Código de clasificación

DGC18 Gràfics

Título

Dos Cartells de Dimensions Petites Sobre l'Exposició Internacional de 1929, 35 Dibuixos de la Vista Aèria i dels Edificis de l'Exposició, 1 Imatge de l'Escut de l'Exposició i 2 Imatges de Membres Diversos de l'Exposició.

Tipo de documento

Visual

Productor

Comité Organitzador de l'Exposició Internacional de Barcelona 1929 / Productor

Fecha inicial

01/01/1929 - 31/12/1929

Signatura topográfica

7 - 00 - E - 12 - 00 - C - 83326

Archivo

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona