Inici

Real Gracia a Favor de Francisco Patràs, Pau Navarra, Juan Català. 18 Mars. La Fa Sabidora Al Gremi Esta Junta de Comers. 5 de Mars de 1790.

Amm-c-60

Codi de classificació

AHCB3-330/5D100 03.02 Plets i Litigis

Títol

Real Gracia a Favor de Francisco Patràs, Pau Navarra, Juan Català. 18 Mars. La Fa Sabidora Al Gremi Esta Junta de Comers. 5 de Mars de 1790.

Amm-c-60

Tipus de document

Textual

Productor

Col·legi d'Art Major de la Seda / Productor

Data inicial

05/03/1790 - 18/03/1790

Resum general

Expedient instruït a partir del recurs de Francesc Patràs, Pau Navarra i Joan Català al rei, relatiu a la vulneració de les ordenances sobre les tècniques de teixir. Per reial gràcia es concedeix llibertat d'acció als recurrents en importar pèl de cabra i camell per teixir. Així mateix, els recurrents resten lliures de qualsevol inspecció del Gremi
43-DD DIGITALITZAT

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Notes de descripció

Manuscrit.- Original.- 6 fulls.

Cota

5D.100/C40-609

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona