Inici

Obiols, D. Judici de Conciliació Pels Llegats de José Lligé

Codi de classificació

03.04 Col·laboradors

Títol

Obiols, D. Judici de Conciliació Pels Llegats de José Lligé

Tipus de document

Textual

Productor

Casa Brusi / Productor

Data inicial

27/05/1823 - 27/05/1823

Resum general

Judici de conciliació pels llegats testamentaris que José Lligé va deixar als seus dos germans i que els marmessors no volen pagar abans del termini assenyalat.

Cota

5D80/C28/35

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona