Inici

[Llibre de Credença] Llibre de la Confraria

Codi de classificació

AHCB3-541/5D133 06.02 Comptabilitat diària d'ingressos i despeses.

Títol

[Llibre de Credença] Llibre de la Confraria

Tipus de document

Textual

Productor

Confraria dels Sants Abdó i Senén dels Hortolans del Portal de Sant Antoni / Productor

Data inicial

01/01/1805 - 31/12/1805

Resum general

[Rebudes] del real i anyada, del personal, de la bulleta, entrada del cabeçatge, dels mestres nous, dels aprenents, dels fadrins aflorinats, dels censals i penyoraments.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes de descripció

Libre haon se trobara notat tot lo que ses cobrat que se a fet ab lo curs del any 1805 sen proms lo Sros. Geroni Serra Francisco Llubet y Joan Brugada Clavari Pau Furasté Cardenser Carlos Furasté per lo any 1805
Volum de 65 f. en paper i cobertes de pergamí.

Cota

5D133-2B.2/14

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona