Inici

Arxiu Notarial

Codi de classificació

AHCB2-421/FI-08.4 Arxiu Notarial

Títol

Arxiu Notarial

Tipus de document

Textual

Productor

Diversos / Productor

Diversos

Data inicial

09/01/1348 - 31/12/1862

Resum general

L'Arxiu conserva un conjunt de documentació notarial força voluminós però amb un caràcter fragmentari. Els protocols notarials són una font fonamental per a la història marítima de Barcelona: en els testaments, els capítols matrimonials, les compravendes, els poders, els censals i altres tipologies, es pot trobar informació relacionada amb les activitats marítimes en general i amb els negocis portats a terme per la gent de mar barcelonina en particular, sobre tot de tipus comercial. D'interès per a estudis socials, econòmics, comercials i empresarials.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona