Back

Exposició Internacional de Barcelona de 1929

Classification code

AMCB2-004/Z102 Exposició Internacional de Barcelona de 1929

Title

Exposició Internacional de Barcelona de 1929

Document type

Sense especificar

Producer

Comité Organitzador de l'Exposició Internacional de Barcelona 1929 / Productor

Start date

01/01/1913 - 31/12/1963

Summary

Documentació generada pels organismes encarregats de l'organització de l'Exposició Internacional de Barcelona celebrada en aquesta ciutat l'any 1929.

Terms and conditions for access

Lliure accés a la consulta

Description notes

Inclou 24 caixes amb expedients d'expropiacions i arrendaments de finques de la Muntanya de Montjuïc i dels carrers dels voltants de la plaça d'Espanya.

Archive

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona