Back

Alienació d'Una Parcel.la Procedent del Llit de la Riera de Malla a Favor del Sr. Jaime Codina (Substituït Per Magín Rius I Mulet).

File number

V-68.72

Classification code

Q137 EIXAMPLE

Title

Alienació d'Una Parcel.la Procedent del Llit de la Riera de Malla a Favor del Sr. Jaime Codina (Substituït Per Magín Rius I Mulet).

Document type

Textual

Producer

Sense Especificar / Productor

Start date

01/01/1888 - 31/01/1888

Terms and conditions for access

Sense especificar

Identification Notes

ESP: UNIF:

Description notes

SEQUELA 72

Location mark

3 - C - 11 - 01 - C - 29614

Archive

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona