Back

Fons del Consell de la Joventut de Barcelona

Classification code

AMCB2-518 Fons del Consell de la Joventut de Barcelona

Title

Fons del Consell de la Joventut de Barcelona

Document type

Sense especificar

Producer

Consell de la Joventut de Barcelona / Productor

Start date

01/01/1978 - 31/12/2015

Summary

El Fons del Consell de la Joventut agrupa la documentació generada des de 1979 fins al 2013 per aquesta plataforma que representa a les principals entitats juvenils de la ciutat de Barcelona. Es tracta de la documentació produïda diàriament com a resultat de la gestió de la plataforma i les diferents entitats, així com de la gestió de les activitats i de l'equipament.
Les sèries documentals que conformen el fons, produïdes com a resultat de la gestió de competències i funcions d'aquesta entitat en matèria de foment de l'associacionisme i desenvolupament de la joventut en l'àmbit territorial de la ciutat de Barcelona, són d' interés per a l'estudi de la ciutat i presenten un valor com a testimoni del paper que les entitats juvenils més importants de Barcelona van aportar a la reconstrucció democràtica de Barcelona i Catalunya.

Terms and conditions for access

Lliure accés a la consulta

Archive

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona