Inici

Museo de Historia de la Ciudad. Gráfico del Número de Vistantes Durante el Año...

Número de registre

10165 (1 - 3)

Codi de classificació

C02.03 C02.03 Subcol·lecció de plànols urbans zonals

Títol

Museo de Historia de la Ciudad. Gráfico del Número de Vistantes Durante el Año...

Tipus de document

Cartogràfic

Autor

Desconegut

Productor

Sense Especificar / Productor

Data inicial

01/01/1945 - 31/12/1947

Resum general

Gràfiques dels visitants del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona els anys 1945, 1946 i un any no especificat que es pot identificar amb 1947 (s'hi esmenta l'exposició Sert que va tenir lloc aquell any al Saló del Tinell)

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Cota

26.2

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona