Back

Máxima Importencia

File number

MR050

Record number

0186

Classification code

AMCB4-520 Documents dipositats per la ciutadania en el punt MR050 del Memorial de La Rambla. Ubicació Mosaic, Pla de l'os.

Title

Máxima Importencia

Document type

Visual

Start date

28/08/2017 - 20/12/2019

Location mark

6 - F - 8 - C - 80423

Archive

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona