Back

Déu És el Camí, la Veritat|la Vida

File number

MR050

Record number

0235

Classification code

AMCB4-520 Documents dipositats per la ciutadania en el punt MR050 del Memorial de La Rambla. Ubicació Mosaic, Pla de l'os.

Title

Déu És el Camí, la Veritat|la Vida

Document type

Visual

Start date

28/08/2017 - 16/08/2019

Location mark

7 - PL1 - 9 - 01

Archive

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona