Back

Matando No Se Consigue Nada

File number

MR050

Record number

0239

Classification code

AMCB4-520 Documents dipositats per la ciutadania en el punt MR050 del Memorial de La Rambla. Ubicació Mosaic, Pla de l'os.

Title

Matando No Se Consigue Nada

Document type

Visual

Start date

28/08/2017 - 16/08/2019

Location mark

7 - PL1 - 9 - 01

Archive

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona