Back

Declaració de Lluita Internacionalista

File number

MR050

Record number

0261

Classification code

AMCB4-520 Documents dipositats per la ciutadania en el punt MR050 del Memorial de La Rambla. Ubicació Mosaic, Pla de l'os.

Title

Declaració de Lluita Internacionalista

Document type

Visual

Start date

28/08/2017 - 16/08/2019

Location mark

6 - F - 8 - C - 80423

Archive

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona