Back

Tots Som Barcelona

File number

MR050

Record number

0262

Classification code

AMCB4-520 Documents dipositats per la ciutadania en el punt MR050 del Memorial de La Rambla. Ubicació Mosaic, Pla de l'os.

Title

Tots Som Barcelona

Document type

Visual

Start date

28/08/2017 - 16/08/2019

Location mark

6 - F - 8 - C - 80423

Archive

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona