Back

Sempre Al Nostre Cor

File number

MR050

Record number

0475

Classification code

AMCB4-520 Documents dipositats per la ciutadania en el punt MR050 del Memorial de La Rambla. Ubicació Mosaic, Pla de l'os.

Title

Sempre Al Nostre Cor

Document type

Visual

Start date

28/08/2017 - 20/12/2019

Location mark

6 - F - 8 - C - 80423

Archive

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona