Inici

Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern

Codi de classificació

AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern

Títol

Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern

Tipus de document

Textual

Productor

Ajuntament de Barcelona / Productor

Data inicial

06/01/1000 - 31/12/1900

Resum general

El Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern s'ha estructurat en 16 seccions, d'acord amb el seu quadre de classificació. El Fons, essencialment està format per documentació generada en el procés de formació de l'administració de la ciutat i materialització de les competències, funcions i activitats del municipi des del segle XIII fins mitjans del segle XIX, perllongant-se en casos puntuals fins al segle XX. Es tracta doncs d'un fons documental generat, rebut i conservat pels diferents governs que han dirigit la ciutat i que ens permet conèixer, analitzar i estudiar tots aquells aspectes i assumptes en els quals, directa o indirectament, l'autoritat municipal ha intervingut en virtut de les seves atribucions i competències en l'administració, gestió i govern del seu territori i dels seus habitants. La relació sumària de les competències municipals exercides aproximadament al llarg de sis segles ens serveix per orientar sobre les matèries de les quals podem trobar unitats documentals en aquest fons, per exemple sobre: la creació i desenvolupament del municipi, l'abastament de la ciutat, la defensa, la seguretat de la població i dels béns de la comunitat, l'organització del territori i de la ciutadania, la organització, gestió i actuació política del govern de la ciutat, l'organització i gestió econòmica i jurídica del municipi, l'actuació inspectora i sancionadora de les infraccions, l'execució i control de les obres públiques i el de les privades, actuacions en matèria de salut pública i d'assistència benèfica, el cerimonial i protocol de la institució, així com les activitats culturals o les que avui anomenaríem d'oci, de culte, etc. realitzades a la ciutat. Evidentment durant un període de govern ciutadà tant extens en el temps, aquest es veu afectat i obligat, per la inèrcia de la pròpia administració o en ocasions per imposició externa, a renovar-se, adaptar-se, als successius i continus canvis socials, polítics, econòmics, culturals, als daltabaixos provocats per conflictes bèl·lics... d'un món en contínua evolució des de l'edat mitjana fins a temps recents, quedant la memòria del passat de la Ciutat reflectida en la documentació històrica del ric fons municipal, que ens permet conèixer i estudiar nombrosos aspectes de caràcter institucional, normatiu, jurídic, econòmic, social, comptable, cultural, etc. de la història de Barcelona.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona