Back

Ajuntament de Les Corts

Classification code

AMDC1-012 Ajuntament de les Corts

Title

Ajuntament de Les Corts

Document type

Sense especificar

Producer

Ajuntament de Les Corts / Productor

Start date

01/01/1823 - 31/12/1897

Summary

El fons municipal de l'antic poble de les Corts conté bàsicament les sèries documentals produïdes per l'antic Ajuntament de les Corts des de 1823 fins a 1897, quan va ser agregat a Barcelona.
Aquest fons, com la resta dels fons documentals que pertanyen als antics pobles del Pla de Barcelona, va ser transferit als respectius districtes a partir del decret d'Alcaldia del 27 de juny de 1988, juntament amb un inventari succint.
Consta de diverses sèries i agrupacions documentals que integren 12 seccions en què s'ha classificat aquesta documentació.
Las diferents seccions en què es troba organitzat aquest fons presenten característiques molt desiguals, tant pel que fa al seu volum com per la informació que proporcionen. La documentació s'inicia el 1823, quan en ple període constitucional es forma per primera vegada l'Ajuntament de les Corts i s'incrementa a partir de l'any 1857 fins el 1897.
El conjunt del fons està format per 58 caixes que ocupen 8,26 metres lineals.

Terms and conditions for access

Lliure accés a la consulta

Identification Notes

Aplega la documentació que es conserva procedent dels antics ajuntaments independents dels pobles del pla de Barcelona, agregats a la ciutat de Barcelona entre 1897 i 1922: Sants, les Corts, Sarrià, Vallvidrera, Santa Creu d'Olorda, Sant Gervasi de Cassol

Archive

Arxiu Municipal de Districte de Les Corts