Back

Jacques Léonard

Classification code

AFB3-123 Jacques Léonard

Title

Jacques Léonard

Document type

Fotogràfic

Producer

Léonard, Jacques Alexandre Simon / Productor

Start date

01/01/1950 - 31/12/1980

Summary

El fons aplega la producció del fotògraf Jacques Leónard. Fotografies que constitueixen un valuós testimoni de la comunitat gitana a Barcelona, plasmada en reportatges humanistes i imatges familiars, així com de l'entorn polític, cultural i social de Catalunya durant els anys del franquisme i de la transició a la democràcia.
Va poder captar un ampli panorama de la societat i la realitat barcelonina de l' època i en conseqüència, el conjunt de la seva obra, que en bona part ha estat ocult fins els nostres dies, és un document d'importància cultural, artística, sociològica, antropològica i històrica d'una qualitat indiscutible.

Terms and conditions for access

Lliure accés a la consulta

Archive

Arxiu Fotogràfic de Barcelona