Back

Col·lecció "fons Ramírez. Àlbums Fotogràfics de la Festa Major de Gràcia"

Classification code

AMDG4-218 Col·lecció "Fons Ramírez. Àlbums fotogràfics de la Festa Major de Gràcia"

Title

Col·lecció "fons Ramírez. Àlbums Fotogràfics de la Festa Major de Gràcia"

Document type

Fotogràfic

Producer

Ajuntament de Barcelona / Productor

Start date

01/01/1948 - 31/12/1964

Summary

Recull els àlbums fotogràfics de la Festa Major de Gràcia, així com d'altres fotografies relacionades amb aspectes de la vida política, social, cultural i esportiva de Gràcia del període 1948 a 1964.

Terms and conditions for access

Lliure accés a la consulta

Archive

Arxiu Municipal del Districte de Gràcia