Inici

Memoràndums Afers Diversos Març 1990-juny 1990. Mandat Pasqual Maragall.
Informes de Gestió Juliol-desembre 1990. Mandat Pasqual Maragall.

Número d'expedient

174.1990-183.1900

Codi de classificació

A144 ALCALDE

Títol

Memoràndums Afers Diversos Març 1990-juny 1990. Mandat Pasqual Maragall.
Informes de Gestió Juliol-desembre 1990. Mandat Pasqual Maragall.

Tipus de document

Textual

Productor

Gabinet de l'Alcaldia / Productor

Data inicial

02/03/1990 - 28/12/1990

Resum general

MEMORÀNDUM: Document resum que recull el desenvolupament dels actes de l'agenda de l'alcalde, a posteriori (un cop realitzats) i on s'especifiquen els principals acords i/o objectius assolits amb l'activitat, si s'escau.
També pot fer referència al despatx escrit sobre aquells temes i gestions dels quals es creu necessari informar l'Alcalde per tal que doni el seu vist-i-plau o les indicacions necessàries per poder procedir sobre el tema o procés. Pot incorporar annexos (cartes, informes, etc)
Els Memoràndums titulats Afers diversos, corresponents als anys 1988-1989 i gener-juny 1990 presenten una estructura i contingut diferenciats de la resta de la tipologia
INFORMES DE GESTIÓ: Informes setmanals que es lliuren a l'alcalde on es recullen les diferents propostes d'activitat de la seva agenda i que precisen de la seva consulta, indicacions i/o decisió. S'inclouen també altres temes d'informació rellevants per al coneixement de l'alcalde, que tenen lloc durant aquella setmana o en les dates properes i que són susceptibles de comentaris o indicacions per part de l'alcalde.

Condicions d'accés

Cal autorització del dipositari

Notes d'identificació

X

Notes de descripció

De juliol a desembre de 1990 els I.d.G presenten característiques pròpies dels Memoràndums Afers Diversos dels períodes gener 1989 fins juny 1990.

Signatura topogràfica

6 - C - 9 - C - 64324

Arxiu

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona