Inici

Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'Ahcb

Codi de classificació

AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB

Títol

Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'Ahcb

Tipus de document

Sense especificar

Productor

Diversos / Productor

Data inicial

08/01/1200 - 31/12/1999

Resum general

La col·lecció de Manuscrits Patrimonials està formada per més de 900 documents manuscrits i mecanoscrits, agrupats en tres sèries A, B i C. Inicialment els manuscrits de format més petit van ser identificats amb la lletra A, mentre que els identificats amb la lletra B corresponen als de format més gran. A partir de la implantació de les tècniques de tractament arxivístic es va respectar l'agrupació dels manuscrits A i B però els manuscrits de nova incorporació i independentment del seva mida s'identifiquen amb la lletra C. Aquests darrers manuscrits estan pendents d'un tractament arxivístic més acurat, per la qual cosa es pot trobar més informació que la descrita a les fitxes descriptives. La finalitat de fer pública aquesta sèrie no és sinó facilitar l'accés a un grup documental que pot ser d'interès.
Entre d'altres, s'assenyalen pel seu interès especial, els següents: el "Llibre d'Hores" del segle XV, ricament il·luminat per Bernat Martorell; un manuscrit del Llibre del Consolat de Mar, també del segle XV; un recull factici de lletres privades medievals; un aplec de lletres de canvi compreses entre els anys 1388-1653; el "calaix de Sastre" del Baró de Maldà, extens diari (1769-1816) en 52 volums; diversos volums de tema demogràfic; etc.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona