Back

Exposició Universal de Barcelona de 1888

Classification code

AMCB2-003/Z101 Exposició Universal de Barcelona de 1888

Title

Exposició Universal de Barcelona de 1888

Document type

Sense especificar

Producer

Comissió Executiva de l'Exposició Universal de Barcelona del 1888 / Productor

Start date

01/01/1885 - 31/12/1892

Summary

Documentació generada per la "Comissió Ejecutiva de l'Exposició Universal del 1888"; encarregada de la seva organització.

Terms and conditions for access

Lliure accés a la consulta

Description notes


Archive

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona