Back

Gerencia : Festa Major 2008

File number

3886

Classification code

B100 Actes protocol·laris i relaciones externes

Title

Gerencia : Festa Major 2008

Document type

Sense especificar

Producer

Districte de Gràcia. Serveis Tècnics / Productor

Start date

01/01/2008 - 31/12/2008

Location mark

C - 3886

Archive

Arxiu Municipal del Districte de Gràcia