Back

Gerència : Guàrdia Urbana 2007 - 2010 , Documentació Seguretat 2005 - 2007 , Lletrada Serveis Tècnics 2001 - 2005 , Manteniment 2007 - 2010 , Llicències i Inspecció 2007 - 2010 , Operació Inventari Inspecció 09-5-2003

File number

3880

Classification code

B100 Actes protocol·laris i relaciones externes

Title

Gerència : Guàrdia Urbana 2007 - 2010 , Documentació Seguretat 2005 - 2007 , Lletrada Serveis Tècnics 2001 - 2005 , Manteniment 2007 - 2010 , Llicències i Inspecció 2007 - 2010 , Operació Inventari Inspecció 09-5-2003

Document type

Sense especificar

Producer

Districte de Gràcia. Serveis Tècnics / Productor

Start date

01/01/2005 - 31/12/2010

Location mark

C - 3880

Archive

Arxiu Municipal del Districte de Gràcia