Back

Gerencia Guardia Urbana 2007-2010 , Mossos 2005-2007 , Lletrada Serveis Tecnics 2001-2005 , Manteniment 2007-2010 , Llicencies I Inspeccio 2007-2010

File number

3880

Classification code

B100 Actes protocol·laris i relaciones externes

Title

Gerencia Guardia Urbana 2007-2010 , Mossos 2005-2007 , Lletrada Serveis Tecnics 2001-2005 , Manteniment 2007-2010 , Llicencies I Inspeccio 2007-2010

Document type

Sense especificar

Start date

01/01/2005 - 31/12/2010

Archive

Arxiu Municipal del Districte de Gràcia