Inici

C06-a366. Succesió Cartellà. Llibre de Comptes 1762-1773. Llibre de Entradas Y Exidas Y del Dia Mes Y Any Y Salari Que Entran Y Guanyan Anualment los Criats, Criades, Lacayos Y Cotxero de la Casa del Ille. Sor. Marquès de Cartellà. Las Entradas Se Comensen en Foli 1. Las Exidas en Foli 52 Y Lo Dia, Mes Y Any en Que Entran a Servir los Criats, Criades, Lacayos Y Cotxero Ab Ses Corresponents Y Pactats Salaris en Lo Ultim del Llibre.

Codi de classificació

AHCB4-236/C06 Manuscrits A (Ms.A)

Títol

C06-a366. Succesió Cartellà. Llibre de Comptes 1762-1773. Llibre de Entradas Y Exidas Y del Dia Mes Y Any Y Salari Que Entran Y Guanyan Anualment los Criats, Criades, Lacayos Y Cotxero de la Casa del Ille. Sor. Marquès de Cartellà. Las Entradas Se Comensen en Foli 1. Las Exidas en Foli 52 Y Lo Dia, Mes Y Any en Que Entran a Servir los Criats, Criades, Lacayos Y Cotxero Ab Ses Corresponents Y Pactats Salaris en Lo Ultim del Llibre.

Tipus de document

Textual

Productor

Desconegut / Productor

Data inicial

01/01/1762 - 31/12/1773

Resum general

Entrades: arrendaments, pagues de diverses escrivanies, drets succesoris, arrendament de la farga i molí fariner etc.
Sortides: despesa de la casa, pa, salaris, jupes i calces, ordi, lli, per posar les estores de la casa, per al manteniment de la mula, refer matalassos i matalassos nous, per pentinar la perruca, casulles, segell de les armes de la casa, per pentinar a don Lluís, un llibre anomenat "Filosofia Moral" per ordre del Sr. Marquès per D. Lluís, sabates, un barret, més comptes de sastre, cacau, sucre, canyella, guarnicions de les mules, palla, cera, lució d'un censal de 2000 lliures fet per el Marquès de Cartellà a favor de l'església del Pi, despeses del dinar de sta. Anna, un diccionari geogràfic en espanyol de 3 volums, butlles, barralons de vi d'Alella, 10 dotzenes de plats de Gènova per ús de la casa, 123 lliures de cacau de Caracas, les obres de Feijó: Compendi de la Hª d'Espanya en 2 volums i la vida de st. Francesc de Borja, compra d'una burra i un pollí per tenir llet per la tos que té Lluís de Cartellà etc.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes de descripció

Cobertes pergamí. 8º.
Folis: 1 foli amb el títol, 282 folis i 10 folis sense numerar.
Folis en blanc: el versus del títol, 41v a 51v, 247v a 251v i els 10 últims sense numerar.

Cota

C06-A366

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona