Inici

en España Hay Libertad de Expresion

Número de registre

PEJ.1980.58

Codi de classificació

AHCB3-229/5D82 El Perich

Títol

en España Hay Libertad de Expresion

Tipus de document

Visual

Autor

el Perich

Productor

Perich Escala, Jaume / Productor

Data inicial

23/09/1980 - 23/09/1980

Resum general

Un home expressa el que no li agrada d'altres països i per això creu que es pot dir tot.

Notes d'identificació

Referència datació: 23/09/1980

Cota

A10.3 - Àlbum 3/58

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona