Inici

Polígono Circunscrito a la Zona 3ª del Plano General de Barcelona Y Operaciones Geométricas Y Trigonométricas Inscritas Al Citado Poligono Y Al de Circunvalación de la Ciudad, con la Posición Gráfica de Todos los Poligonos Parciales Inscritos Dentro de Dicha Zona Que Determinan el Trazado de los Barrios, Calles, Manzanas Y Edificios Públicos de la Misma.

Número de registre

02694

Codi de classificació

C02.03 C02.03 Subcol·lecció de plànols urbans zonals

Títol

Polígono Circunscrito a la Zona 3ª del Plano General de Barcelona Y Operaciones Geométricas Y Trigonométricas Inscritas Al Citado Poligono Y Al de Circunvalación de la Ciudad, con la Posición Gráfica de Todos los Poligonos Parciales Inscritos Dentro de Dicha Zona Que Determinan el Trazado de los Barrios, Calles, Manzanas Y Edificios Públicos de la Misma.

Tipus de document

Cartogràfic

Autor

Garriga Roca, Miquel

Productor

Ajuntament de Barcelona / Productor

Data inicial

01/06/1859 - 01/06/1859

Resum general

Plànol d'un sector de Barcelona; comprès entre l'ex-muralla (nord), Rambla de Canaletes, Estudis i St. Josep (est), carrers Hospital i St. Antoni Abat (sud) i ex-muralla (oest). El document porta anotacions en vermell, blau i negre, per indicar: dades en metres i graus, extretes de la localitat; càlculs de triangulació i noms de barris, numeració de mansanes i lloc dels edificis públics.

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Cota

DIGITALITZAT. 2.4 / 214

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona