Inici

[Plaça de Catalunya]: [Antecedents]

Número de registre

11419

Codi de classificació

C02.03 C02.03 Subcol·lecció de plànols urbans zonals

Títol

[Plaça de Catalunya]: [Antecedents]

Tipus de document

Cartogràfic

Autor

Desconegut

Productor

Sense Especificar / Productor

Data inicial

01/01/9999 - 31/12/9999

Resum general

Plànol de la configuració de la plaça de Catalunya a finals del s. XIX. Assenyala els carrers que l'envolten sense especificar-ne el nom. A la part inferior, explicació de les clàusules del contracte entre el Gran Hotel Continental i l'Ajuntament, contracte subscrit el 1891 i ratificat tres anys després.

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Notes de descripció

Data de l'acció representada: 1891-1894?
A la part inferior del plànol, text explicatiu de les obligacions i beneficis del contracte subscrit entre l'Ajuntament i la Sociedad del Gran Hotel Continental el 1891. Hi consten també les superfícies de les parcel·les adquirides per l'Hotel i les cedides per aquesta entitat a l'Ajuntament de Barcelona. Finalment, s'anomena el terreny de la casa del Sr. Estruch.

Cota

DIGITALITZAT. 11.4 / C1-9

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona