Inici

C06-b322. Llibre de Visites, Butlles, Privilegis, Indults Y Altres Instruments Fahents Per Est Hospital Sots la Invocació de St. Sever

Codi de classificació

AHCB4-236/C06-Ms.B Manuscrits B (Ms.B)

Títol

C06-b322. Llibre de Visites, Butlles, Privilegis, Indults Y Altres Instruments Fahents Per Est Hospital Sots la Invocació de St. Sever

Tipus de document

Textual

Productor

Desconegut / Productor

Data inicial

10/01/1412 - 31/12/1913

Resum general

Foli 1 a 10: certificats fets per Sever Pujol, notari públic de Barcelona i escrivà dels negocis de l'administració de l'Hospital de pobres capellans malalts sota la invocació de St. Sever de Barcelona. 1739 i anteriors.
Foli 11: Creació Hospital de St. Sever per Jaume Aldomar l'any 1412.
Foli 13v: Ordinacions i edictes del Bisbe de Barcelona.
Foli 15: Butlla Papal de 1461.
Foli 16: Privilegi apostòlic.
Foli 17v: Provisions i Ordinacions i decrets fets en la visita del bisbe Lluís Sans de l'any 1616. Del bisbe Francisco del Castillo de l'any 1746 ([1] al 22)
Foli 27 a 30v: Provisió de la Crema de l'Arxiu i dels papers i actes de l'hospital de St. Sever de Barcelona, feta pel vicari general Vilanova el 28 març 1749.
Foli 41: Ordinacions per l'administració dels preveres malalts, de 1763.
Foli 43: s'acorda que la casa del carrer de la Palla nº 2 no és desamortitzable perquè pertany a l'Hospital i forma un conjunt amb la del nº 19. 10 gener 1873.
Foli 44v: El dia 4 Octubre 1897, es decideix que el càrrec d'administrador serà de 6 anys, no de 4 com era abans.
Foli 46: còpia de la visita efectuada l'any 1913 pel vicari General de Barcelona José Palmarela, per delegació del bisbe de Barcelona Juan José Laguarda, i el decret que en resultà, de 22 abril de l'any 1913.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes de descripció

Tapes dures folrades de pell. 4rt.
Tanca de pell i [ferrà].
Folis: un amb índex. un amb títol. 50 folis escrits. 58 blancs i sense numerar.
Folis en blanc: un entre foli 10 i 11, 31 a 32v, 45v.
De foli 32 passa a foli 41.
Català. Llatí. Castellà.

Cota

C06-B322

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona