Inici

C06-b001. Miscel·lània [Temàtica Religiosa]

Codi de classificació

AHCB4-236/C06-Ms.B Manuscrits B (Ms.B)

Títol

C06-b001. Miscel·lània [Temàtica Religiosa]

Tipus de document

Textual

Productor

Diversos / Productor

Data inicial

01/01/1641 - 31/12/1835

Resum general

1641, 1649, 1568, 1808-1814, 1818-1835.
10 temes de la A a la J:
A: Memoria de la Iglesia de Santa Maria del Pino de la ciudad de Barcelona. Feta l'any 1839-40 per José Mariano de Cabanes y de Escofet. És una còpia feta l'any 1945, de l'original que està a l'Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi.
83 folis i un en blanc. Castellà. Català.
B: Canonica Histórica demostracion, que declara las mas singulares preheminencias, privilegios, prerrogativas de la Parroquial Iglesia de S. Justo y Pastor de la ciudad de Barcelona. Feta pel Rvd. Francesc Gloria i Bosch, prevere i vicari perpetu. 4 de juliol del 1739. 14 folis. Castellà. Llatí.
C: cronica primera fundació del monestir de S. Pere de Barcelona. 4 folis. Castellà. Català. Llatí.
D: Armes de tots los Abadiats de Benets Claustrals que de present son en lo Principat de Cataluña seguit de notícies històriques. 31 folis. Català. Castellà. Santa Maria de Ripoll, Sant Cugat del Vallès, Sant Miquel de Cuixà, Santa Maria d'Arlès, Sant Esteve de Banyoles, Sant Pere de Camprodon, Santa Maria de Canigó, Santa Maria del Mar, Santa Maria de Serrateix, Sant Pere de Rodes, Sant Salvador de Brera, Sant Pere de Galligants, Santa Maria de Gerri, Sant Pere de la Portella, abadia de Sant Llorenç prop de Bagà.
E: Relació separada que ha fet l'any 1769 Josep Ponsico, notari públic de número de Barcelona, en qualitat d'expert nomenat per part de la Confraternitat de Preveres de la vila de Ripoll, sobre els punts no acordats amb l'expert Guillem Odena per part de l'Abat i Reial monestir d'aquesta vila, en la relació acordada d'ambdós experts. Incomplet. 71 folis. Castellà. Llatí. Hi ha una descripció del cartulari gran i una del cartulari petit. La qüestió és si els cartularis estan fets de la manera que antigament acostumaven. Josep Ponsico diu que no són històrics ni autèntics. També parla de dos llibres de notes, un de Pere Rodonella i un de Pedro Estera, notaris de Ripoll, sobre si han estat públics o privats. De 1347 a 1393.
F: Inventari de tresors del monestir de Montserrat, portat a Barcelona per temor dels soldats enemics, el 8 de gener de 1641. 43 folis. Català. Castellà.
G: Inventari de les joies, peces i relíquies que el dia 22 d'octubre foren tretes del monestir de Nra. Sra. De Montserrat.
24 folis. Algunes planes en blanc. Vàries lletres.
H: Memorial històric del Monestir dels Angels i Peu de la Creu de Barcelona. 1568.
12 folis.
I: Relació de lo ocorregut a la comunitat del Colegi de Sant Francesc de Barcelona, durant la ocupació francesa de la ciutat. 1808-1814. 7 folis i 1 en blanc
J: Libro de patentes (cartas) del convento de San Francisco de Barcelona. 1818-1835. 66 folis. El guardià del convent era fr. Gabriel Barrera. Castellà. Llatí. Vàries lletres.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes de descripció

Cobertes pergamí. 4rt.
Folis: un en blanc, dos amb els temes de la miscel·lània, el versus blanc
Castellà, català, llatí

Cota

C06-B001

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona