Inici

Jordi Jové Permanyer

Codi de classificació

AMDSG3-360 Jordi Jové Permanyer

Títol

Jordi Jové Permanyer

Tipus de document

Sense especificar

Productor

Jordi Jové Permanyer / Productor

Data inicial

01/01/1863 - 31/12/1970

Resum general

El Sr. Jordi Jové i Permanyer (1908-1997) va ser una figura rellevant en el mon cultural sarrianenc i un actiu divulgador de la vila que estimava en qualitat d'historiador i cronista, participant activament en conferències i entrevistes als mitjans de ràdio i televisió, així com coautor de diversos llibres d'història sobre la vila de Sarrià.
Fruit del seu treball com historiador de Sarrià, però també obert a l'evolució de la ciutat de Barcelona, va anar enriquint el seu arxiu personal amb materials diversos (fotografies, postals, llibres, retalls de premsa, articles, etc.).
L'any 1994 es formalitza la compra-donació al Districte de Sarrià-Sant Gervasi d'una part del seu fons personal, per ser integrats a l'Arxiu del Districte. Per part de l'Ajuntament de Barcelona rep i signa la donació l'II·lm. Senyor Felix Amat i Parcerisa, Regidor-President del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Arxiu

Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi