Inici

Domènec Gispert Es Dol dels Bombardejos Sobre Barcelona i Informa de Diversos Assumptes Relacionats Amb la Tramesa de Blat, del Material de Guerra i de la Situació del Camp de Tarragona.

Número d'expedient

243

Codi de classificació

04/1B.X Lletres comunes originals: 1714 (Vol.127).

Títol

Domènec Gispert Es Dol dels Bombardejos Sobre Barcelona i Informa de Diversos Assumptes Relacionats Amb la Tramesa de Blat, del Material de Guerra i de la Situació del Camp de Tarragona.

Tipus de document

Textual

Autor

Domènec Gispert

Productor

Consell de Cent, Ajuntament Modern / Productor

Consellers / Productor

Data inicial

05/06/1714 - 05/06/1714

Resum general

Es mostra dolgut i indignat per les nóticies que rep dels consellers en relació als bombardejos sobre Barcelona i els estralls que causen les bombes sobre cases, temples i persones, que obliguen a les dones i els nens a cercar refugi a la muntanya de Montjuïc. Comenta que el marquès de Rubí està demanant ajut a Itàlia per a Barcelona, així com les gestions que fa per embarcar blat amb destí a aquesta ciutat. Comunica que des de Nàpols envien blat a Maó i des d'allí es remet amb els vaixells que tornen de Barcelona. Pel què fa a soldats i material de guerra, manifesta que fa el que pot, com ja va comentar al conseller segon en carta xifrada. Informa que després que el marquès del Poal conquerís Vilanova, l?arquebisbe de Tarragona va arribar a Palma de Mallorca i va informar que la gent del camp de Tarragona estava prenent consciència a favor de la causa catalana. Notifica que rep correspondència del representant de Gènova per ser tramesa als consellers.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Cota

1B.X-127

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona