Inici

Domènec Gispert Informa de Les Seves Gestions Que Porta a Terme Per Carregar Un Comboi Amb Blat Destinat a Barcelona i Defensa la Seva Gestió i la del Virrei Respecte Les Crítiques Rebudes Des de Barcelona.

Número d'expedient

335

Codi de classificació

04/1B.X Lletres comunes originals: 1714 (Vol.127).

Títol

Domènec Gispert Informa de Les Seves Gestions Que Porta a Terme Per Carregar Un Comboi Amb Blat Destinat a Barcelona i Defensa la Seva Gestió i la del Virrei Respecte Les Crítiques Rebudes Des de Barcelona.

Tipus de document

Textual

Autor

Domènec Gispert

Productor

Consell de Cent, Ajuntament Modern / Productor

Consellers / Productor

Data inicial

20/08/1714 - 20/08/1714

Resum general

A través de les notícies que rep del conseller segon, es dol de l'estat d'extrema necessitat en que es troba Barcelona. En tot cas demana les 20 embarcacions a rem que anaven amb el darrer comboi per transportar blat. Comunica que els primers bastiments arribats a Mallorca han estat els del capità Pere Riusech i Miquel Tur, seguits per el de Pere Vidal i Josep Llobet que no van voler carregar, tot seguit va arribar la galiota d'Esteve Magrinyà i el capità Pere Cavalleria. Va proposar armar aquests vaixells, junt amb la fragata Sant Josep i després carregar la mercaderia, per la qual cosa s'ha endeutat amb 3.000 peces de vuit. Més endavant arriben els vaixells d'Onofre Barceló, Antoni Dias i Bartomeu Tur que no van voler fer un nou viatge, per la qual cosa va recórrer al virrei de Mallorca perquè intercedís davant d?ells sense resultat. Amb dificultats i amb l'ajut del virrei de Mallorca logra carregar els bergantins, tot seguit el virrei fa les gestions per carregar les fragates de Barceló i Dias i altres dues embarcacions. El conjunt de vaixells llestos per salpar, embarquen 4.000 quarteres de blat, i Pere Castellar comanda el comboi. Gispert defensa el seu comportament i gestió, també defensa l'actitud del virrei de Mallorca, car les crítiques rebudes en relació a la poca constància i zel malbaraten la tramitació del subminitrament de blat a Barcelona.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes de descripció

És còpia de la unitat de catalogació número UC 336.

Cota

1B.X-127

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona