Back

Ajuntament de Barcelona

Classification code

AMDSG1-001 Ajuntament de Barcelona

Title

Ajuntament de Barcelona

Document type

Sense especificar

Producer

Districte 5(Sarria-sant Gervasi) / Productor

Start date

01/01/1984 - 31/12/2012

Terms and conditions for access

Lliure accés a la consulta

Identification Notes

Aplega la documentació generada per l'Ajuntament de Barcelona des del primer terç del segle XIX fins l'actualitat, dipositada a l'Arxiu Municipal Administratiu, als Arxius Municipals de Districte, als Arxius Municipals Centrals -si s'escau- i a tots els A

Archive

Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi