Inici

Textos Sobre Descentralització i Competències dels Districtes i Relatius a Normes Reguladores de l'Organització dels Districtes

Número d'expedient

0781

Codi de classificació

03.01 Política i organització territorial

Títol

Textos Sobre Descentralització i Competències dels Districtes i Relatius a Normes Reguladores de l'Organització dels Districtes

Tipus de document

Textual

Productor

Centre de Documentació i Estudis de Nou Barris / Productor

Data inicial

01/01/1985 - 31/12/1995

Resum general

Textos sobre descentralització i competències dels Districtes i relatius a Normes
reguladores de l?organització dels Districtes.
- Dossier ?Àmbit de descentralització i relacions ciutadanes. 4 anys de mandat: 1991-1995?
- Dossier ?Proposta de l?estructura orgànica de l?Administració executiva dels Districtes:
Ciutat Vella, Eixample, Sants ? Montjuïc, Les Corts, Horta ? Guinardó, Nou Barris, Sant
Andreu, Sant Martí, Sarrià ? Sant Gervasi i Gràcia? en l?àmbit de la descentralització i
relacions ciutadanes. 1993
- Dossier ?Competències transferides als Districtes?. Esborrany subjecte a canvis.
- Pauta organitzativa general per als Districtes. Acord de la Comissió de Govern de 22
d?abril de 1993
- Normes reguladores de l?organització dels Districtes i de la participació ciutadana. Acord
del Consell Plenari de 5 de desembre de 1986, amb les modificacions aprovades pel C.P.
de 15 de setembre de 1987: art. 11, i de 27 de setembre de 1991: art. 8.
- Normes reguladores de l?estructura orgànica de l?Administració Executiva dels
Districtes. Text refós aprovat per Acord de la Comissió de Govern de 11 de maig de 1988
(en què es recollien les modificacions introduïdes en el text inicial aprovat per la C.M.P
de 14 de juny de 1985), amb les modificacions aprovades per Acord de la C.G. de 15 de
setembre de 1989: normes Tercera i Quarta.
- Índex de les Normes reguladores de l?organització de l?Administració Municipal. Gener
1995
- Carta en que el Departament de Normativa Organitzativa informa al Cap de Personal de
l?Àmbit de Descentralització i Relacions Ciutadanes d?una sèrie d?aspectes relatius a
funcions i organigrama.
- Informe sobre el procés de descentralització. Situació i Balanç 1991
- Procés de descentralització territorial de funcions. Balanç de situació a 23 de juny de
1988

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Signatura topogràfica

C - 29

Arxiu

Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris