Back

Bailèn S/n. Salvador Castany. Sol·licitar Permís Per Construir Habitatge.

File number

Eix-6189/1896

Classification code

Q127 OBRES MAJORS

Title

Bailèn S/n. Salvador Castany. Sol·licitar Permís Per Construir Habitatge.

Document type

Textual

Producer

Comissió d'Eixample / Productor

Start date

14/03/1896 - 28/04/1896

Terms and conditions for access

Sense especificar

Identification Notes

L'habitatge es compon de 5 pisos (planta baixa i 4 pisos).
Inclou procediment de Salvador Castany sol·licitant permís per construir clavegueró per connectar finca amb la xarxa de clavegueram (16/07/1896).
Inclou procediment a Salvador Castany per infracció i denúncia per reformar habitatge sense permís (13/11/1896). Construir cambres al terrat.
Inclou procediment de Florentino Sanchez sol·licitant permís per afegir un pis a l'habitatge (29/07/1898).
Inclou procediment de Salvador Castany sol·licitant permís per reformar habitatge (21/12/1896). Construir cambra al terrat per dipòsit d'aigua.
Inclou procediment de Florentino Sanchez sol·licitant permís per afegir un pis a l'habitatge (12/07/1898).
Inclou procediment de Florentino Sanchez sol·licitant permís per legalitzar obres(30/07/1898).
Inclou procediment a Florentino Sanchez per infracció i denúncia per enderrocar i reconstruir cobert sense permís (10/04/1896).
Inclou procediment de Florentino Sanchez sol·licitant permís per reformar habitatge(24/01/1903). Reformar galeria.

Description notes

Inclou plànols.

Location mark

1 - 00 - D - 01 - 00 - C - 4093

Archive

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona